Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2018) Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN - QA Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN HIỆP, TRẦN ĐÌNH ANH HUY, NGUYỄN DANH MINH TRÍ, NGUYỄN TẤN CÔNG
 
S. 3 (2015) Giải thích và hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc thiết lập tiêu đề cho bộ tiêu đề chủ đề tiếng Việt Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỒNG SINH
 
S. 2 (2015) Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2014 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2005) Giới thiệu các cơ quan TT-TL và Sản phẩm Tóm tắt   PDF
. Việt Anh
 
S. 1 (2012) Giới thiệu giải pháp phần mềm thư viện Primo Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2015) Giới thiệu giản lược về tìm tin trong Web of ScienceTM Core Collection Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo OXFORD Toàn văn   PDF
Trần Mạnh Tuấn (translate)
 
S. 3 (2018) Giới thiệu Khung phân loại Thư viện Quốc hội Mỹ Toàn văn   PDF
NGÔ NGUYỄN CẢNH
 
S. 2 (2018) Giới thiệu mô hình nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cán bộ thư viện đại học hiện nay Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 4 (2014) Giới thiệu về Scimagojr.com Toàn văn   PDF
. .
 
S. 2 (2011) Google Books (Google Book Search và Google Print) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2018) Hai dự án thực hiện Đám mây Khoa học mở châu Âu Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 2 (2018) Hành vi thông tin của giảng viên Tóm tắt   PDF
BÙI HÀ PHƯƠNG
 
S. 6 (2018) Hành vi tránh thông tin Tóm tắt   PDF
NGÔ THANH THẢO
 
S. 1 (2014) Hình thành và phát triển không gian thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Hùng
 
S. 5 (2014) Hội nghị IFLA lần thứ 80 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2010) Hội nghị toàn quốc Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam VinaREN lần thứ 5 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Hội thảo “Sự nghiệp Thông tin-Thư viện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2013) Hệ thống “Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến”: Sự hình thành và hướng phát triển Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoa
 
S. 1 (2008) Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ hoạt động đổi mới Tóm tắt   PDF
Kiều Gia Như
 
T. 2 (2005) Hệ thống thông tin thư viện đại học ở Trung Quốc: Hiện trạng và xu thế phát triển Tóm tắt   PDF
Zhu Qiang
 
S. 2 (2017) Hệ thống trắc lượng thư mục hỗ trợ nghiên cứu khoa học Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2010) Hệ thống đào tạo trực tuyến Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2016) Học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành học thông tin-thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG MINH HÒA
 
S. 3 (2007) Họp Ban tổ chức Techmart Vietnam 2007 Toàn văn   PDF
T H
 
201 - 225 trong số 1054 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP