Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2008) Dịch vụ của các thư viện chuyên ngành trên địa bàn Hà Nội: hiện trạng và vấn đề Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh
 
S. 5 (2016) Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2007) Dịch vụ phân tích thông tin cạnh tranh Tóm tắt   PDF
Kiều Gia Như
 
S. 2 (2016) Dịch vụ thông tin di động trong thư viện: Tổng quan các xu hướng cung cấp thông tin hiện nay Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2008) Dự án số hoá sách cổ của Thư viện Quốc gia Anh Tóm tắt   PDF
B B T
 
S. 2 (2007) Dự án tặng tạp chí (JDP) Toàn văn   PDF
T T L
 
S. 5 (2012) Dự án về Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam Toàn văn   PDF
Nguyễn Hữu Giới
 
S. 1 (2012) Diễn đàn “Giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc về xử lý nước thải và rác thải” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Diễn đàn “Hợp tác Mạng lưới Nghiên cứu và Phát triển Hàn Quốc-ASEAN” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Diễn đàn khu vực về “Chương trình Thông tin cho mọi người” với chủ đề “Tạo lập hạ tầng thông tin khả dĩ” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Diễn đàn thương mại công nghệ cao Hàn Quốc-Việt Nam Toàn văn   PDF
The Editor
 
S. 1 (2011) Diễn đàn thương mại công nghệ toàn cầu Nam-Nam Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2013) Diễn đàn trên web ở châu Á về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới Toàn văn   PDF
Mạnh Tuấn
 
S. 3 (2014) Elsevier công bố Chương trình bổ sung tài liệu tham khảo được trích dẫn vào kho lưu trữ của Scopus Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Gặp gỡ báo chí về Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Tây Nguyên 2008 Toàn văn   PDF
L H
 
S. 6 (2013) Gặp gỡ báo chí về Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2013 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2010) Gợi ý của Thư viện Scotland trong áp dụng công nghệ Web 2.0 vào hoạt động thông tin-thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2007) Giao lưu sinh viên ngành TT-TV trên địa bàn thủ đô Toàn văn   PDF
H H
 
S. 6 (2014) Giám sát chất lượng dữ liệu của cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế Tóm tắt   PDF
Phan Huy Quế
 
S. 3 (2014) Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ CDS/ISIS sang phần mềm nguồn mở GREENSTONE Toàn văn   PDF
Lê Ngọc Diệp
 
S. 4 (2015) Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2017) Giải pháp khai thác nguồn tin luận văn thạc sỹ tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên Toàn văn   PDF
LÊ THỊ CHI, PHÙNG THỊ HỒNG DUNG
 
S. 3 (2016) Giải pháp nâng cao chất lượng học liệu các môn lý luận chính trị theo tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
 
S. 5 (2018) Giải pháp nâng cao chất lượng sinh viên được đào tạo từ ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt   PDF
HUỲNH THỊ TRANG
 
S. 3 (2016) Giải pháp phần mềm KIPOS và việc ứng dụng trong quản lý thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
176 - 200 trong số 1054 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP