Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 2 (2005) Chương trình “Ký ức của thế giới” của UNESCO Toàn văn   PDF
The Editor
 
S. 2 (2013) Chương trình phát triển sự nghiệp thư viện ở Liên bang Nga đến năm 2015 Toàn văn   PDF
Tat'jana Manilova
 
S. 1 (2007) Cuốn sách "Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2001-2005" Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
S. 1 (2006) Cuốn sách "Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2004" Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
T. 1 (2005) Cuốn sách “Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2003” Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 1 (2006) Cuốn sách “Thông tin- từ lý luận tới thực tiễn” Tóm tắt   PDF
Mai Hà, Nguyễn Tuấn Khoa
 
S. 4 (2005) Cuộc họp các giám đốc ISSN lần thứ 30 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Cuộc họp chuyên gia đánh giá chương trình đào tạo CNTT truyền thông (ICT) cho cán bộ thông tin và thư viện và định hướng phát triển các chương trình mới Toàn văn   PDF
The Editor
 
S. 4 (2018) Cuộc họp lần thứ 36 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về bản quyền trong hoạt động thư viện Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 3 (2007) Cuộc họp lần thứ V Liên hợp Thư viện về nguồn tin điện tử Toàn văn   PDF
T T L
 
S. 6 (2012) Cuộc họp lần thứ X của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 3 (2004) Cuộc họp năm 2004 của Ban chấp hành Hội Thông tin - Tư liệu KHCN Việt Nam Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2009) Cuộc họp thường niên lần 7 của Liên hợp thư viện về nguồn tin điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2008) Cuộc họp Đại diện toàn quyền các nước thành viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (ICSTI) lần thứ 59 Tóm tắt   PDF
Nt T L
 
S. 3 (2009) Cơ hội hợp tác nghiên cứu rộng mở giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2015) Cơ hội và thách thức đối với thư viện đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ
 
S. 2 (2012) Cơ quan thông tin-thư viện ngành ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Hùng
 
S. 2 (2007) Cơ sở cần thiết để xây dựng hệ thống chỉ số trong quản lý giáo dục Tóm tắt   PDF
Vương Thanh Hương
 
S. 3 (2013) Cơ sở dữ liệu Chuyên gia khoa học Việt Nam được đào tạo tại Liên minh châu Âu Tóm tắt   PDF
Tào Hương Lan, Đào Mạnh Thắng
 
S. 4 (2017) Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục1 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HUY CHƯƠNG
 
S. 1 (2017) Cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia Nga: Những khu vực phát triển Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 3+4 (2012) Cơ sở pháp lý cho việc triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2010) Danh mục tài liệu nghiệp vụ hiện có tại NASATI Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Đào
 
S. 3 (2010) Dân số thế giới và việc sử dụng Internet Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
151 - 175 trong số 1054 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP