Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 3 (2004) Cẩm nang sử dụng các dịch vụ Internet Tóm tắt   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2014) Củng cố sự hợp tác với các nước sử dụng tiếng Nga Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2015) CERN và Elsevier công bố thỏa thuận về truy cập mở Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2018) Chính sách ứng dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin Toàn văn   PDF
VŨ HUY THÔNG
 
S. 6 (2013) Chính sách khoa học và công nghệ và việc vận dụng trong xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Malaysia Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hoàng, Phan Huy Quế
 
S. 1 (2018) Chính thức khởi động “Hệ tri thức Việt số hóa” Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 3+4 (2012) Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ KH&CN về tăng cường công tác thống kê KH&CN Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2011) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3+4 (2012) Chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Tào Hương Lan, Cao Minh Kiểm
 
S. 4 (2011) Chỉ tiêu thống kê về công bố khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Định
 
S. 2 (2015) Chỉ tiêu thống kê về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THÀNH
 
S. 1 (2009) Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2008 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 3 (2004) Chợ Công nghệ thiết bị Hàn Quốc 2004 Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 1 (2008) Chợ Công nghệ và thiết bị Bình Dương 2007 Tóm tắt   PDF
. L H
 
T. 2 (2005) Chợ Công nghệ và Thiết bị Bắc Trung Bộ- Nghệ An- 2005 Toàn văn   PDF
The Editor
 
S. 3 (2018) Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ thông tin 2018 Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 4 (2006) Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội 2006 Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
S. 6 (2013) Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội 2013 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2016) Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 1 (2005) Chợ Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng-Hà Nội- 2004 Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2008) Chợ Công nghệ và Thiết bị Hữu nghị Việt-Trung 2008 Tóm tắt   PDF
L H
 
S. 3 (2006) Chợ Công nghệ và Thiết bị khu vực miền núi phía Bắc- Hoà Bình 2006 Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
S. 1 (2007) Chợ Công nghệ và Thiết bị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Techmart An Giang 2006) Toàn văn   PDF
P L
 
S. 6 (2015) Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2012) Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam năm 2012 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
101 - 125 trong số 1054 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP