Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2010) Điều lệ tổ chức và hoạt động Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 3 (2004) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 6 (2013) Điện toán đám mây trong thư viện- xu thế tất yếu của thư viện các trường đại học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hùng
 
S. 6 (2014) Đoàn Việt Nàm tham dự cuộc họp lần thứ 65 Ủy ban đại diện toàn quyền của Trung tâm Thông tin khoa học và kỹ thuật Quốc tế Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
1051 - 1054 trong số 1054 mục << < 38 39 40 41 42 43 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP