Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2017) Các kỹ năng cần có của cán bộ trong môi trường quản lý thông tin Toàn văn   PDF
LÂM THỊ HƯƠNG DUYÊN
 
S. 1 (2018) Các khái niệm và cách đo lường tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
HỒ NGỌC LUẬT
 
S. 5 (2016) Các khối tạo dựng cơ bản: Đặt nền tảng cho chương trình quản lý dữ liệu nghiên cứu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2007) Các loại hình dịch vụ thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Toàn văn   PDF
Đỗ Tường Vân
 
S. 1 (2007) Các quan điểm marketing và vấn đề áp dụng trong hoạt động thông tin-thư viện Tóm tắt   PDF
Trần Mạnh Tuấn
 
S. 4 (2013) Các sản phẩm dạng thư mục và ý nghĩa của chúng Tóm tắt   PDF
Vũ Duy Hiệp
 
S. 2 (2008) Các thư viện số đa văn hoá và toàn cầu hoá Tóm tắt   PDF
Clara M. Chu
 
S. 4 (2014) Các thư viện thuộc Crưm sẽ được đưa vào hệ thống thư viện điện tử quốc gia của Nga Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Các tiêu chí đánh giá và lựa chọn phần mềm cho thư viện điện tử ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bá Hưng Tạ, Điến Nguyễn, Thắng Nguyễn
 
S. 2 (2009) Các xu hướng phát triển hiện đại của tin học Tóm tắt   PDF
Kolin K.
 
S. 6 (2017) Các yếu tố nguồn lực đảm bảo việc triển khai thư viện số tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu Khoa giáo Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy Toàn văn   PDF
PHẠM THÀNH TRUNG
 
S. 4 (2018) Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG MINH HÒA
 
S. 3 (2006) Cách nhìn hệ thống trong quản lý các nguồn tài liệu khoa học nội sinh ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Hùng
 
S. 1 (2010) Cái mới về tiêu chuẩn hóa trong ngành thông tin-thư viện Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Sơn
 
S. 1 (2016) Cán bộ thư viện đại học trong quản lý hệ thống thông tin số hỗ trợ hành vi thông tin của người dùng tin Tóm tắt   PDF
BÙI HÀ PHƯƠNG
 
S. 6 (2016) Cán bộ xử lý thông tin: những yêu cầu cần thiết trong thời đại mới Toàn văn   PDF
TRẦN MINH NHỚ
 
S. 2 (2013) Có nên bỏ lỡ cơ hội hội nhập? Toàn văn   PDF
Nguyễn Hoàng Sơn
 
S. 1 (2011) Công bố khoa học của Việt Nam và một số nước Asean giai đoạn 2000-2009 qua chỉ dẫn trích dẫn khoa học Tóm tắt   PDF
Cao Minh Kiểm
 
S. 2 (2014) Công bố mười sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật 2013 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2014) Công bố Tiêu chuẩn Việt Nam: Hoạt động thư viện- Thuật ngữ và định nghĩa chung Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2012) Công tác biên mục Việt Nam: hiện trạng và định hướng phát triển Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hải Yến
 
S. 5 (2016) Công tác chuẩn hóa hoạt động thông tin-thư viện tại Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ HÀ THANH
 
S. 3 (2005) Công tác tổ chức tập huấn và giảng dạy MARC 21 ở Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Xuân Bình, Nguyễn Thị Đào
 
S. 2 (2007) Công tác thông tin của Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Toàn văn   PDF
Hoàng Quốc Trị
 
S. 3+4 (2012) Cẩm nang OECD về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo Toàn văn   PDF
Nguyễn Minh Ngọc
 
76 - 100 trong số 1054 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP