Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2012) Bảo vệ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin-thư viện và thống kê KH&CN Việt Nam đến năm 2020” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Bảo vệ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2014) Bảo vệ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường dịch vụ thông tin trực tuyến tại Thư viện KH&CN quốc gia phục vụ nghiên cứu và đào tạo” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2012) Bảo vệ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác biên mục hiện đại theo nguyên tắc biên mục quốc tế” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2007) Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ về xây dựng chuẩn TTTL Toàn văn   PDF
N H H
 
S. 2 (2007) Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về tổ chức và hoạt động Thư Viện ở Việt Nam Toàn văn   PDF
Q C
 
S. 2 (2010) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khai trương thư viện điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2016) Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thư viện, thống kê KH&CN tại Lào Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2015) Bổ sung vốn tài liệu cho thư viện: Nguồn tài liệu in hay điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2013) Bộ Khoa học và Công nghệ gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2014) Bộ Khoa học và Công nghệ gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2011) Biên mục trên xuất bản phẩm (CIP) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2014) Biên soạn bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2010) Biện pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thúy Ngà
 
S. 4 (2011) Biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong thư viện điện tử, thư viện số ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bùi Loan Thùy, Bùi Thu Hằng
 
S. 4 (2009) BitDefender về xu thế phát triển vượt trội của Trojans và các nguy cơ trong năm 2009 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2018) Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện-thông tin Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN VIẾT
 
S. 4 (2016) Bước đầu đánh giá chất lượng thư viện đại học theo hướng thư viện đại học nghiên cứu của Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HOÀNG SƠN, LÊ BÁ LÂM, HOÀNG VĂN DƯỠNG, VŨ THỊ KIM ANH
 
S. 2 (2011) Cam không phải là quả duy nhất hay nguyên nhân các thư viện số chưa đáp ứng được hoàn toàn cho nghiên cứu điện tử Toàn văn   PDF
Dana McKay
 
S. 3 (2015) Canađa thông báo chính sách mới về truy cập mở dành cho nghiên cứu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2017) CARL đưa ra lộ trình về thông tin học thuật bền vững Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2015) Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2016) Các giải pháp thích ứng của thư viện chuyên ngành giáo dục trong thời đại công nghệ số Tóm tắt   PDF
VƯƠNG THANH HƯƠNG
 
51 - 75 trong số 1054 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP