Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2005) Họp báo về Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2005 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2011) Họp Hội đồng biên tập Tạp chí Thông tin và Tư liệu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2008) Họp Hội đồng tư vấn khung phân loại DDC tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
. N B
 
S. 3 (2015) Hội chợ quốc tế Analytica Việt Nam 2015 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Hội chợ quốc tế về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học (Analytica Vietnam 2013) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Hội chợ thương mại quốc tế về phân tích, chẩn đoán, công nghệ sinh học, công nghệ và các dịch vụ thí nghiệm (Analytica Vietnam 2009) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Hội nghị khoa học và công nghệ Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ IX Toàn văn   PDF
Nguyễn Tiến Đức
 
S. 1 (2009) Hội nghị khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XX (26/11/2008) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2010) Hội nghị "Giới thiệu chợ Công nghệ và thiết bị vùng Đồng bằng Sông Hồng (Techmart Quảng Ninh 2010)" Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Hội nghị "Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa các cán bộ trẻ và sinh viên chuyên ngành TT-TV Toàn văn   PDF
B B T
 
S. 1 (2016) Hội nghị - Hội thảo Thư viện Đại học và Cao đẳng (2011 - 2015) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2015) Hội nghị “Lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê KH&CN địa phương” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Hội nghị “Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam lần thứ 4” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2009) Hội nghị “Sơ kết thực hiện Nghị định 115/2005/ND-CP và Nghị định 80/2007/ND-CP” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2009) Hội nghị “Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2011) Hội nghị “Thư viện các Bộ, ngành lần thứ I” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2012) Hội nghị “Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn DSVH và phát triển KTXH” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2014) Hội nghị “Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác Mạng Thông tin nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN)” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2008) Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Cán bộ Thư viện Đông Nam Á (CONSAL) XIV lần thứ 2 Tóm tắt   PDF
B B T
 
S. 1 (2010) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Hội thông tin tư liệu khoa học và công nghệ Việt Nam Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2006) Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Hội Thông tin-Tư liệu KHCN Việt Nam và Hội thảo khoa học về công nghệ nội dung Tóm tắt   PDF
N H H
 
S. 1 (2010) Hội nghị bạn đọc hàng năm của Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 1 (2005) Hội nghị bạn đọc tại Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 1 (2006) Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Thông tin & Tư liệu Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
S. 1 (2008) Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Thông tin và Tư liệu Tóm tắt   PDF
. L H, C M K
 
226 - 250 trong số 1054 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP