Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

Đ

ĐẠI LƯỢNG, TRƯƠNG
Đại Lượng, Trương
Đạt, Huỳnh Mẫn, Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Đạt, Huỳnh Mẫn, VJOL
Đức, Nguyễn Tiến, VJOL
Đức, Nguyễn Tiến, NACESTI
Đức, Nguyễn Tiến, Trung tâm Thông tin KH&CN QG
Đức Toàn, Nguyễn
Đức Trung, Trần
Điến, Nguyễn Văn, Trung tâm Thông tin KH&CN QG

401 - 410 trong số 410 mục    << < 12 13 14 15 16 17 

Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP